ŠKOLSKI ODBOR

Slika

Školski odbor je tijelo koje djeluje u sklopu škole i ima značajnu ulogu u donošenju odluka i upravljanju školskim procesima. Sastavljen je od različitih članova koji obavljaju svoje dužnosti u skladu sa zakonima i propisima vezanim za obrazovanje.

Funkcija školskog odbora je osigurati kvalitetno obrazovanje i dobrobit učenika. Odbor obično čine roditelji učenika, nastavnici, ravnatelj škole te predstavnici lokalne zajednice. Njihova glavna uloga je donošenje odluka o školskim politikama, planovima i budžetu, te pružanje podrške školi u ostvarivanju njenih ciljeva.

Školski odbor također pruža platformu za komunikaciju između škole, roditelja, učenika i lokalne zajednice. Kroz redovne sastanke, odbor razmatra pitanja vezana za rad škole, donosi odluke o programima i aktivnostima te promovira suradnju između svih dionika u obrazovanju.

Odluke školskog odbora donose se većinom glasova članova, uz poštovanje demokratskih principa i interesa škole. Njihov rad je od ključne važnosti za uspješno vođenje škole, kontinuirano poboljšanje obrazovnih programa i stvaranje optimalnih uvjeta za učenje i razvoj učenika.

Sastav privremenog Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Živinice (imenovam odlukom Valde Tuzlanskog kantona 09.01.2024. godine na period najduže do 90 dana):

  1. Mirza Kalajac, predsjednik
  2. Eldin Salihović, član
  3. Ajša Aljić, član.
 
0 0
© 2024 msszivinice.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR