Redni broj Prezime i ime uposlenika Radno mjesto
1 Ramić Samira Nastavnik-Bosanski jezik
2 Butković Suada Nastavnik-Bosanski jezik
3 Mešić Almira Nastavnik-Bosanski jezik
4 Pendić Tulumović Sanela Nastavnik-Bosanski jezik
5 Šljivić Mirsada Nastavnik-Bosanski jezik
6 Aščić Subhija Nastavnik-Bosanski jezik
7 Šahbegović Alma Nastavnik-Bosanski jezik
8 Kovačević Anel Nastavnik-Engleski jezik
9 Čeliković Mela  Nastavnik-Engleski jezik
10 Kitić Kijametović Ilvana Nastavnik-Engleski jezik
11 Jagodić Senija Nastavnik-Engleski jezik
12 Aščić Adnana Nastavnik-Engleski jezik
13 Muhamedbegović Meliha Nastavnik-Engleski jezik
14 Memagić Bečić Jasmina Nastavnik-Latinski jezik
15 Nasupović Behija Nastavnik-Matematika
16 Brkić Nesiba Nastavnik-Matematika
17 Poljić Adisa Nastavnik-Matematika
18 Bojić Semir Nastavnik-Matematika-Informatika
19 Herić Emil Nastavnik-Informatika
20 Kadić Edina Nastavnik-Matematika
21 Đulović Irma Nastavnik-Matematika
22 Džihanović Naida Nastavnik-Matematika
23 Goletić Edin Nastavnik-Matematika
24 Haličević Mersiha Nastavnik-Fizika
25 Begić Melisa Nastavnik-Fizika
26 Žigić Almir Nastavnik-Fizika
27 Mehinović Irma Nastavnik-Fizika
28 Beširović Selma Nastavnik-Biologija-Hemija
29 Trakić Elmedina Nastavnik-Biologija-Hemija
30 Pepić Advija Nastavnik-Biologija-Hemija
31 Kamberović Vanesa Nastavnik-Hemija
32 Salkičić Sanel Nastavnik-Biologija
33 Užičanin Elvira Nastavnik-Hemija
34 Hodžić Adnan Nastavnik-Frizerska struka
35 Puzić Sabina Nastavnik-Frizerska struka
36 Hurić Samira Nastavnik-Frizerska struka
37 Poljić Osman Nastavnik-Frizerska struka
38 Jagodić Hisma Nastavnik-Frizerska struka
39 Jašarević Zehrudin Nastavnik-Tjelesni i zdravstveni odgoj
40 Salihović Eldin Nastavnik-Tjelesni i zdravstveni odgoj
41 Rahmanović Mediha Nastavnik-Tjelesni i zdravstveni odgoj
42 Lolić Admir Nastavnik-Tjelesni i zdravstveni odgoj
43 Tulumović Osman Nastavnik-Tjelesni i zdravstveni odgoj
44 Lješnica Adel Nastavnik-Tjelesni i zdravstveni odgoj
45 Maslić Zehudin Nastavnik-Historija
46 Selić Emina Nastavnik-Historija
47 Šehić Esma Nastavnik-Historija-Demokratija i ljudska prava
48 Strašević Suadin Nastavnik-Demokratija i ljudska prava
49 Ćasurović Senada Nastavnik-Islamska vjeronauka
50 Čamdžić Muamera Nastavnik-Islamska vjeronauka
51 Kadić Mediha Nastavnik-Islamska vjeronauka
52 Primorac Igor Nastavnik-Ekonomika-Osnove poduzetništva
53 Hadžić Amir Nastavnik-Ekonomika-Osnove poduzetništva
54 Hasanović Sarajlić Senida Nastavnik-Sociologija
55 Omerović Enisa Nastavnik-Psihologija
56 Ahmetović Đenan Nastavnik-Mašinska struka
57 Šišić Ernad Nastavnik-Mašinska struka
58 Brkić Amir Nastavnik-Mašinska struka
59 Mahmuzić Adnan Nastavnik-Mašinska struka
60 Fočić Jasmina Nastavnik-Mašinska struka
61 Umihanić Muharem Nastavnik-Mašinska struka
62 Mešić Vanes Nastavnik-Mašinska struka
63 Mujanović Mehdin Nastavnik-Mašinska struka
64 Hafizović Sabiha Nastavnik-Mašinska struka
65 Hadžić Mugdim Nastavnik-Mašinska struka
66 Mešanović Mevludin Nastavnik-Mašinska struka
67 Palić Merima Nastavnik-Elektrotehnička struka
68 Alibašić Halid Nastavnik-Elektrotehnička struka
69 Ibrahimović Mirsad Nastavnik-Elektrotehnička struka
70 Poljić Ilhama Nastavnik-Elektrotehnička struka
71 Ćasurović Ibro Nastavnik-Elektrotehnička struka
72 Dervišević Belma Nastavnik-Elektrotehnička struka
73 Paočić Damir Nastavnik-Elektrotehnička struka
74 Aljić Hazim Nastavnik-Elektrotehnička struka
75 Salkić Hamdo Nastavnik-Elektrotehnička struka
76 Umihanić Midhat Nastavnik-Informatika
77 Lučić Ilija Nastavnik-Informatika
78 Ikanović Inela Nastavnik-Elektrotehnička struka
79 Šabačkić Fadil Nastavnik-Elektrotehnička struka
80 Džinić Alma Nastavnik-Elektrotehnička struka
81 Pašić Fahrudin Nastavnik-Drvoprerađivačka struka
82 Aljić Elfa Nastavnik-Šumarska-Drvoprerađivačka struka
83 Tursić Mubera Nastavnik-Drvoprerađivačka struka
84 Spahić Samir Nastavnik-Drvoprerađivačka struka
85 Butković Emina Nastavnik-Drvoprerađivačka struka
86 Habibović Irfan Nastavnik-Šumarska-Drvoprerađivačka struka
87 Patković Mensur Nastavnik-Drvoprerađivačka struka
88 Redžić Iljaz Nastavnik-Drvoprerađivačka struka
89 Redžić Dževad Nastavnik-Drvoprerađivačka struka
90 Bojagić Mehmedalija Nastavnik-Drvoprerađivačka struka
91 Aljić Hidajet Nastavnik-Poljoprivredna struka
92 Čaušević Advija Nastavnik-Poljoprivredna struka
93 Hamzić Nijaz Nastavnik-Poljoprivredna struka
94 Maričević Ilija Nastavnik-Poljoprivredna struka
95 Hadžikić Fatima Nastavnik-Poljoprivredna struka
96 Kamberović Mirzeta Nastavnik-Poljoprivredna struka
97 Mehić Azra Nastavnik-Medicinska struka
98 Muratović Edita Nastavnik-Medicinska struka
99 Mahovkić Ajdina Nastavnik-Medicinska struka
100 Rizvić Bahrudin Nastavnik-Medicinska struka
101 Havušić Osman Nastavnik-Medicinska struka
102 Hodžić Samina Nastavnik-Medicinska struka
103 Ramić Edina Nastavnik-Medicinska struka
104 Kahrimanović Sanela Nastavnik-Medicinska struka
105 Umihanić Eldina Nastavnik-Medicinska struka
106 Ikanović Fata Nastavnik-Medicinska struka
107 Alibašić Aida Nastavnik-Medicinska struka
108 Smajić Rusmira Nastavnik-Medicinska struka
109 Čičkušić Edis Direktor
110 Goletić Nehrudin Pomoćnik direktora
111 Salihović Nevres Pomoćnik direktora
112 Imširović Aida Sekretar
113 Salihović Ramiz Saradnik za ekonomsko-finansijske poslove
114 Smajić Mehmedović Ramiza Referent za administrativne poslove
115 Mehanović Lejla Pedagog
116 Omerović Enisa Pedagog
117 Nuhić Ajsela Stručni saradnik edukacijsko-rehabilitacijskog profila
118 Dedić Zoraida Bibliotekar
119 Brčaninović Semiz Domar-ložač
120 Zukić Edis Domar-ložač
121 Mešanović Šaban Domar-ložač
122 Džihanović Šećira Higijeničar
123 Mešanović Zirajeta Higijeničar
124 Kovačević Advija Higijeničar
125 Aličić Jasmina Higijeničar
126 Šišić Safija Higijeničar
127 Brčaninović Nezira Higijeničar
128 Klopić Almasa Higijeničar
129 Ahmetović Fahreta Higijeničar
130 Aganović Zuhra Higijeničar
131 Taletović Naila Higijeničar

UPOSLENICI

0 0
© 2024 msszivinice.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR