VIJEĆE UČENIKA

Slika

Vijeće učenika je demokratsko tijelo koje predstavlja glasove učenika u školi. Glavna svrha Vijeća učenika je promoviranje participacije, suradnje i osnaživanja učenika u školskom okruženju.

Vijeće učenika ima važnu ulogu u donošenju odluka koje se tiču učenika, kao što su organizacija školskih događaja, poboljšanje uvjeta učenja, rješavanje problema i iznošenje prijedloga za unaprjeđenje škole. Učenici koji su izabrani u Vijeće predstavljaju interese svojih kolega, slušaju njihove ideje i mišljenja te ih prenose na sastancima Vijeća.

Vijeće učenika JU Mješovita srednja škola Živinice čini po jedan predstavnik svakog odjeljenja od I do IV razreda škole. Predsjednica Vijeća učenika je Zekić Melisa, a zamjenici predsjednice su Habibović Amila i Halilčević Anan. Vijeće učenika radi na osnovu programa koji je izrađen i usvojen.

0 0
© 2024 msszivinice.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR